Η ἀποστολὴ τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ἱδρύματος, τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων εἶναι ἀφενὸς ἡ ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας, τοῦ βίου καὶ τῆς πνευματικῆς παραγωγῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀφετέρου δὲ ἡ προβολὴ καὶ μελέτη τῶν καλλιτεχνικῶν θησαυρῶν τῶν μοναστηρίων τῶν Μετεώρων καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Μάθετε περισσότερα


ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το