1ο Τεῦχος - Abstract ἄρθρου

1. ΣΥΜΕΩΝ ΟΥΡΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

[Précis: SYMÉON UROŠ PALÉOLOGUE, ÉMPEREUR DE TRIKALA]

  • Brendan Osswald

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις σχετικές με την πολιτική καριέρα του βασιλέα της Θεσσαλίας Συμεών Ούρεση Παλαιολόγου πηγές και εν συνεχεία αναφέρεται στις φάσεις του βίου και της δράσης του Σερβοβυζαντινού ηγεμόνα. Ειδικότερα δε, αναφέρεται στη νεότητά του στη Σερβία, στα χρόνια του ως δεσπότη της Ηπείρου (ca. 1348-1356), στις πολιτικές του ενέργειες στη Σερβία, και εν τέλει στην εγκατάστασή του στη Θεσσαλία (1359 κ.ε.), και βεβαίως στη σχέση του με τους περιφερειακούς και υποταγμένους σε αυτόν ηγεμόνες, όπως τους Πέτρο Λιώσα, Ιωάννη Σπάτα και Θωμά Πρέλουμπο στην Ήπειρο, τον δεσπότη Ιωάννη Κομνηνό στη νότια Αλβανία, και τον Ραδοσλάβο Χλάπενο στη δυτική Μακεδονία. Πέραν τούτων, το άρθρο εξετάζει ποικίλες πτυχές της βασιλείας του, δηλαδή την αυτοκρατορική του ιδεολογία, τη διοίκηση, τη θρησκευτική του πολιτική αλλά και το ζήτημα της λεγομένης «Σερβοκρατίας». Τέλος, εξετάζει τα περί του θανάτου και της μνήμης αυτού.


Περισσότερα ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το