1ο Τεῦχος - Abstract ἄρθρου

9. Η ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΔΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18Ο ΑΙΩΝΑ

[Précis: THE CRITICAL STANCE TOWARDS MOSCHOPOLITAN PUBLICATIONS ABOUT SAINTS OF THESSALY AND CORYDALEUS’ EPISTOLOGRAPHY AND RHETORIC DURING THE EIGHTEENTH CENTURY]

  • Ἠλίας Τεμπέλης (Elias Tempelis)

Στὴ μελέτη ἐπιχειρεῖται νὰ ἐξηγηθοῦν οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους τρία ἔντυπα τοῦ τυπογραφείου τῆς Μοσχόπολης περὶ τῶν ἁγίων τῆς Θεσσαλίας Σεραφεὶμ καὶ Βησσαρίωνος καὶ περὶ κορυδαλικῆς ἐπιστολογραφίας καὶ ρητορικῆς ἐπικρίθηκαν καὶ ἐκδόθηκαν ἐκ νέου τὸν 18ο αἰῶνα σὲ εὐρωπαϊκὰ τυπογραφεῖα (Βενετία, Βουκουρέστι καὶ Halle), μὲ βάση τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἰδεολογία καὶ τὴ δράση τῶν ἐμπλεκόμενων συντελεστῶν κάθε μίας ἐκδοτικῆς δραστηριότητας καὶ τὶς μεταξύ τους σχέσεις.


Περισσότερα ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το