Ἀνακοίνωση Διαδικτυακῆς Μετάδοσης

Τὸ ἀφιερωμένο στὸν ὅσιο Ἰωάσαφ Οὐρέση Παλαιολόγο διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συμπόσιο, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων τὸ Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου (09.30 πμ. – 13.00 μμ.), θὰ μεταδίδεται καί διαδικτυακὰ σὲ σύνδεσμο ποὺ θὰ ἐμφανιστεῖ στὴν παροῦσα σελίδα.

Σύνδεσμος ζωντανῆς μετάδοσης : https://www.youtube.com/watch?v=c5SqYAACplY


Σχετικά ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το