Ἐπίσημη ἔναρξη τῆς « Μητροπολιτικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων » της Ι. Μ.. Σταγών καί Μετεώρων – Τό πρόγραμμα

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σταγών καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος σας προσκαλεῖ στήν ἐκδήλωση ἐπισήμου ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τής « Μητροπολιτικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων » της Ι. Μ. Σταγών καί Μετεώρων, η οποία θά πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 καί ὥρα 18:00 μ.μ. στό DIVANI METEORA HOTEL (Καλαμπάκα), ως καί στην παρουσίαση τῶν προσφάτων ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Μετεώρου σε ἐπιμέλεια τοῦ καθηγητοῦ (ΕΔΙΠ) τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντίνου Βαφειάδη.

Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ό Σταγών καί Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Πηγή: kalabakacity.gr

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το