«Μοναχικὸν Τριβώνιον ἀντὶ Πορφύρας: 600 Χρόνια ἀπὸ τὴν Κοίμηση τοῦ Ὁσίου Ἰωάσαφ Οὔρεση Παλαιολόγου, 1423-2023»

Ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Σπουδῶν Ἁγίων Μετεώρων ἀνακοινώνει καὶ προσκαλεῖ στὸ διεθνὲς ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο, «Μοναχικὸν Τριβώνιον ἀντὶ Πορφύρας: 600 Χρόνια ἀπὸ τὴν Κοίμηση τοῦ Ὁσίου Ἰωάσαφ Οὔρεση Παλαιολόγου, 1423-2023», τὸ ὁποῖο θὰ διεξαχθεῖ τὴν 21η Ὀκτωβρίου 2023, ἡμέρα Σάββατο, στὸ HOTEL DIVANI METEORA. Τὸ διεπιστημονικὸ αὐτὸ συμπόσιο φιλοδοξεῖ νὰ φωτίσει λιγότερο γνωστὲς πτυχὲς τῆς προσωπικότητας τοῦ ὁσίου Ἰωάσαφ, κτίτορος τῆς μονῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Μεγάλου Μετεώρου, καθὼς καὶ τὸ εὐρύτερο πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο ἔζησε καὶ ἔδρασε. Ἐρευνητὲς διαφόρων εἰδικοτήτων (Ἁγιολογία, Ἱστορία, Ἱστορία τῆς τέχνης κ.ἄ.) θὰ πραγματευτοῦν σειρὰ ἐπιμέρους θεμάτων, ἀπὸ τὰ πνευματικὰ πρότυπα τῆς Σκήτης τῶν Σταγῶν καὶ τὸν Ἡσυχασμὸ στὰ Μετέωρα, ὥς τὴν καταγωγὴ τοῦ Ὁσίου καὶ τὰ ὑλικὰ τεκμήρια, τὰ ὁποῖα ἔχουν συνδεθεῖ ἢ μποροῦν νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του. Στὸ Συμπόσιο θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸ ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ὁ καθηγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, ἀρχιμανδρίτης Νήφων Καψάλης, ἡ Ἔφορος ἀρχαιοτήτων Τρικάλων κ. Κρυσταλλία Μαντζανά, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι φορέων καὶ τοπικῶν ἀρχῶν. Πρόγραμμα συμποσίου: Πρόγραμμα_συμπόσιο_Ιωάσαφ


Σχετικά ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το