Παρουσίαση τοῦ 1ου τεύχους τῶν Ἀναλέκτων Σταγὼν καὶ Μετεώρων

Παρουσία κληρικῶν καὶ ἐπιστημόνων ἀπὸ διάφορους χώρους, πραγματοποιήθηκε ἐπιτυχῶς ἡ παρουσίαση τοῦ πρώτου τεύχους τοῦ ἐπιστημονικοῦ ὀργάνου τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων στὸ Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Τὴν παρουσίαση προλόγισε ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ἐμπνευστὴς καὶ καθοδηγητὴς τῆς πρωτοβουλίας ἵδρυσης τοῦ φορέα μας. Ὁ σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του προσέφερε σύντομο χρονικὸ τῆς ἱστορίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τονίζοντας τὴν ἀνάγκη γιὰ προβολὴ καὶ μελέτη τῶν πολιτιστικῶν καὶ πνευματικῶν θησαυρῶν της. Ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία τοῦ διευθυντὴ τῆς Ἀκαδημίας, δρ. Κωνσταντίνου Βαφειάδη, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὸ ἐγχείρημα τῆς Ἀκαδημίας ἐν γένει, τὴν ἀποστολή της, καὶ τὶς ἐρευνητικὲς κατευθύνσεις, πρὸς τὶς ὁποῖες ὀφείλουν τὰ μέλη καὶ οἱ συνεργάτες της νὰ κινηθοῦν.

Στὴ συνέχεια, ἡ ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ ΑΠΘ καὶ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορικῆς Ἑταιρείας, κ. Ἀγγελικὴ Δεληκάρη, παρουσίασε τὶς μελέτες Ἱστορίας καὶ Ἱστορίας τῆς Διανόησης. Ἡ κ. Δεληκάρη, εἰδικὸς τῆς βυζαντινῆς καὶ σλαβικῆς ἱστορίας τῶν ὕστερων Μέσων Χρόνων, εἰσήγαγε τὸ κοινὸ στὰ θέματα ἱστορίας, ὅπως αὐτὰ ἐξετάζονται καὶ παρουσιάζονται στὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ. Μὲ ἐπισταμένη καὶ κριτικὴ περιγραφὴ τῶν σχετικῶν ἄρθρων, ἡ ὁμιλία αὐτὴ ταξίδεψε τοὺς παρευρισκομένους στὰ χρόνια τῆς Σερβοκρατίας (1348-1372), τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου τῆς Θεσσαλίας καὶ τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἡ δὲ Ἀναστασία Δρανδάκη, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ ΕΚΠΑ καὶ ἐπιστημονικὴ συνεργάτιδα τοῦ Μουσείου Μπενάκη, παρουσίασε τὶς μελέτες ποὺ ἅπτονται τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης καὶ τοῦ Ὑλικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἡ κ. Δρανδάκη ἀνέλυσε τὰ τέσσερα ἄρθρα μὲ βαθιὰ γνώση τῶν ἀντικειμένων τους, πράγμα τὸ ὁποῖο ἐπέτρεψε τὸ διεπιστημονικὸ ἐρευνητικό της προφίλ. Ἡ «Κρητικὴ Σχολὴ» ζωγραφικῆς, ἡ διάδοση τῆς Ρωσικῆς τέχνης στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ ὁ πολιτισμός τοῦ ὑφάσματος στὴν ὀθωμανικὴ Τρίκκη ἦταν τὰ θέματα ποὺ θίχτηκαν σὲ αὐτὸ τὸ μέρος τῆς παρουσίασης. Οἱ ὁμιλίες τῶν δύο καθηγητριῶν συνοδεύτηκαν ἀπὸ πλούσιο ὀπτικὸ ὑλικὸ (PowerPoint).

Ἡ ἐκδήλωση καλύφθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῆς ἰστοσελίδας BLOD, μιὰ πρωτοβουλία τοῦ Ἱδρύματος Μποδοσάκη. Τὸ βίντεο εἶναι διαθέσιμο στὸν παρακάτω σύνδεσμο: https://www.blod.gr/lectures/analekta-stagon-kai-meteoron/


Σχετικά ἄρθρα

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1ο Τεῦχος

Μὲ τὸ πρῶτο, πανηγυρικό, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων – Analecta Stagorum et Meteororum» ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων φιλοδοξεῖ νὰ διανοίξει νέες ἀτραποὺς στὶς μετεωρικὲς σπουδές, μὲ πυξίδα τὴ διεπιστημονικότητα καὶ τὸ θεματικὸ πλοῦτο.

Διαβάστε περισσότερα Ἀποκτῆστε το